Sericatherapie

Korte omschrijving van de methode en de beoogde werking.

Het is niet alleen in de psychologie, maar ook in andere disciplines genoegzaam bekend, dat gebeurtenissen in een bepaalde levensfase hun invloed kunnen door laten werken in daaropvolgende perioden in zowel positieve, als negatieve zin. Dit is vooral het geval met traumatische gebeurtenissen die destijds niet bespreekbaar zijn geweest, niet verwerkt of zelfs bewust verdrongen zijn. Deze traumata kunnen diep in het onbewuste blokkades veroorzaken, waardoor een stuk natuurlijke (emotionele) groei en ontwikkeling geremd of zelfs geheel verward kan raken. Men zou kunnen spreken van een verstoorde ‘IK’-ontwikkeling.
In psychotherapeutische behandeling is het soms moeilijk om bij deze blokkades te komen of zelfs een dergelijke blokkade te herkennen en bij de betreffende persoon in het bewustzijn te halen. Vaak komt zo’n blokkade pas tot uiting in de vorm van een lichamelijk probleem. Uitgaande van een ontwikkelingsmodel zoals gebruikt in de antroposofie en van bijzondere punten uit de traditionele oosterse geneeskunde, kan men met de Serica-therapie deze blokkades helpen opsporen en in het bewustzijn brengen, zodat de persoon voor verdere therapie toegankelijk wordt of zelf in staat is met het probleem om te gaan, waardoor zijn natuurlijke (emotionele) individuele ontwikkeling voortgang kan vinden.

    De Sericatherapie berust op 3 basismodellen:

  • het ontwikkelingsmodel van de mens volgens de antroposofie,
  • de bijzondere eigenschappen van speciale acupunctuurpunten,
  • de toepassing van incarnaatkleuren in verschillende gradaties.

Door middel van anamnese, bindweefseltasten en polsdiagnostiek kan worden bepaald, welke systemen verstoord en/of geblokkeerd zijn.
Door het aanbrengen van een bepaalde incarnaatkleur op een acupunctuurpunt waarvan een specifieke werking op het psychisch-emotionele bekend is, kan de vastgestelde storing behandeld worden, zodat de geblokkeerde energie weer in beweging komt en de patient daardoor weer grip op zijn situatie kan krijgen. Verdere therapie wordt zo mogelijk gemaakt.
De Sericatherapie heeft zich vooral op het terrein van chronische problematiek als bijzonder werkzaam gemanifesteerd.

PANTA RHEI MOSA TRAJECTUM

Scroll naar boven