Opleiding

Onderwerp

De studie acupunctuur/oosterse geneeskunde aan de IFU
Toelating: voor basisartsen, fysiotherapeuten en HBO-V gediplomeerden. Voor overige medisch geschoolden worden aangepaste toelatingseisen gehanteerd.
Duur: 5 jaar

Korte inleiding
Aan de basis van de klassieke, traditionele acupunctuur ligt een specifieke denkwijze die voortkomt uit de taoïstische filosofie. Het bestuderen van deze filosofie opent de mogelijkheid om inzicht te verkrijgen in de samenhangen van ziektes en ziektenbeelden.
Voor therapeuten die aandoeningen niet alleen symptomatisch willen bestrijden biedt de International Free University een studie aan waarin uitgebreid ingegaan wordt op de complexiteit van de oosterse geneeskunde.
Omdat de hedendaagse westerse mens en zijn cultuur wezenlijk verschilt van de oosterse mens 5000 jaar geleden gebruikt de IFU een vertaling van Oost naar West. Vertalingsmiddelen zijn de westerse/Griekse filosofie en in belangrijke mate de geesteswetenschappelijke aspecten van de antroposofie.
Doelstelling van de IFU is een zo breed mogelijke filosofische basis te scheppen en de traditionele geneeskunde in de hedendaagse westerse geneeskunde te integreren. Met het oogmerk hierop worden tijdens de studie voortdurend vergelijkingen gemaakt tussen Oost en West, met name wat betreft de verschillende opvattingen van de pathologie.
De IFU wil hiermee in een vijfjarige studie een zo hoog mogelijk niveau bereiken op het gebied van de traditionele oosterse geneeskunde en de acupunctuur in het bijzonder.

literatuurlijst opleiding 2018
Prospectus opleiding 2018

PANTA RHEI MOSA TRAJECTUM

Scroll naar boven