INTERNATIONAL
FREE UNIVERSITY

NASCHOLINGEN seizoen 2017-2018

Plaats: St Pieterskade 4, Maastricht
Tijd: 10.00 tot 17.00 uur

AGA CURSUS 2017-2018:

Basis voor deze serie cursusdagen is het werk: “Pathologie und Therapie” van Rudolf Steiner (heruitgegeven door Peter Selg), ISBN 978-3-9815535-43, waarin per hoofdstuk wordt uitgewerkt hoe de antroposofische visie energetisch te verklaren is en met de acupunctuur te combineren is. Deze AGA cursus is een vervolg van de AGA cursus 2015-2016 en 2016-2017. Voorafgaand wordt een casus behandeld.
Onderwerp: Psychische aandoeningen/ziekteprocessen.
Voorbeelden van psychische aandoeningen: diverse vormen van depressiviteit, slaapstoornissen, bipolaire stoornissen, dementie e.a.

Inschrijving: alleen voor de gehele cursus (8x) mogelijk.
Data:
2017: 14-10-2017; 18-11-2017; 16-12-2017
2018: 13-01-2018; 17-02-2018; 24-03-2018; 14-04-2018; 09-06-2018
Kosten: € 800,- in totaal (incl. koffie, thee en lunch).

Uitgebreide informatie en aanmelden: info@ifumaastricht.com

ALGEMENE NASCHOLINGSDAGEN 2017-2018

Vervolg- en verdiepingscursus KRUIDENLEER
(2 jarig: 2017-2018/2018-2019)


Cursusdata: 28-10-2017; 25-11-2017; 10-02-2018; 28-04-2018; 26-05-2018
De data voor het 2e jaar (2018-2019) worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Inhoud van de cursus:
Theorie: kennis van westerse kruiden, hun eigenschap/signatuur. De werking van westerse kruiden(combinaties) op de elementen vuur, lucht, water en aarde met de bijbehorende ziektebeelden.
Mistel(maretak)therapie als behandelingsmogelijkheid bij de diverse vormen van kanker met acupunctuur als ondersteuning.
De Misteltherapie wordt besproken gedurende de eerste 3 dagen van de cursus.
(28-10-2017; 25-11-2017; 10-02-2018).
Praktijk: zoeken, determineren van de diverse kruiden. Het eigen maken van diverse bereidingswijzen in de praktijk en tot slot het leren samenstellen en toepassen van de kruidencombinaties.

Inschrijven alleen als compleet blok mogelijk.
Kosten: € 500,- (incl. koffie, thee en lunch).

Informatie en inschrijving: info@ifumaastricht.com